Alles over privacy en cookies op 18hits.fm
18Hits is een radiostation. Om onze uitzendingen te kunnen beluisteren is het niet nodig persoonsgegevens aan ons te geven. 18Hits verzamelt alleen persoonlijke gegevens als je deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om contact met jou op te nemen, zoals wanneer wij een e-mail van je beantwoorden, of wanneer je een contactformulier invult. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op:info@18hits.fm | 035-6212090 | Music Please, Postbus 411, 1400 AK, Bussum

Persoonsgegevens die wij verwerken
18Hits verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bij e-mailverkeer:
– E-mailadres
– Je naam, zoals door jou opgegeven bij het verzenden van een e-mail aan ons.
– Overige NAW-gegevens van zakelijke contacten, uitsluitend wanneer noodzakelijk of relevant.

Wij verwerken géén persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
18Hits verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om contact met je te kunnen opnemen indien nodig.

Géén geautomatiseerde besluitvorming
18Hits neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
18Hits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail dan worden de gegevens die je meestuurt, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op onze e-mailserver. Die e-mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
18Hits verstrekt de verzamelde gegevens niet aan derden, met uitzondering van de volgende gevallen:
– Indien 18Hits hier wettelijk toe verplicht is.
– Indien 18Hits door reorganisatie haar activiteiten in een ander bedrijf voortzet.

– Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. In een dergelijk geval sluiten wij een bewerkersovereenkomst met een dergelijk bedrijf om beveiliging en privacy van jouw gegevens te waarborgen.

 

Cookies
Cookies worden gebruikt om onze diensten voor de gebruiker optimaal te laten werken.
Een cookie is een klein bestand dat jouw voorkeuren opslaat op je eigen computer. Bijna alle websites gebruiken cookies om goed te kunnen functioneren. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om op basis van je surfgedrag en bezoekfrequentie advertenties optimaal te kunnen laten aansluiten op je interesses en voorkeuren, al doet 18Hits dat nu niet. Cookies bevatten geen virussen of schadelijke software. Ook worden je persoonlijke gegevens er niet in opgeslagen.
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Zo wordt bijvoorbeeld het laatst gebruikte afspeelvolume in onze webplayer onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren opnieuw op te geven waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
Analytische cookies
18Hits gebruikt op dit moment geen analytische cookies.
Tracking cookies
18Hits gebruikt op dit moment geen tracking cookies van bijvoorbeeld adverteerders.

Sociale netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om de beluisterde muziek te kunnen delen (bijvoorbeeld: “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, buiten onze site en servers. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uitschakelen en verwijderen van cookies van sociale netwerken
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
VPN.nl
Consumentenbond: “Privacy op internet”
Veilig internetten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die over jou bij 18Hits worden bewaard op te vragen. Dit kan uitsluitend via e-mail. Kloppen je gegevens niet (meer), dan heb je het recht deze door 18Hits te laten veranderen. Wil je niet langer dat we jouw gegevens bewaren dan heb je het recht deze te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe dient ook per e-mail te worden gedaan. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
18Hits wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
18Hits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@18hits.fm.

Laatste wijziging: 15 september 2022